Compra-Venda

Intermediació Immobiliària

La experiència acumulada y el constant estudi del mercat immobiliari, permet a Delfin Immo oferir una gestió solvent y eficaç encaminada a la satisfacció tant del venedor com del comprador de la propietat, ja sigui aquest considerat com a be de consum o inversió.

En la obtenció de qualsevol propietat per a Negoci o Residencial, Delfin Immo es compromet a portar a terme una gestió àgil gràcies al seu servei especialitzat de localització de finques, sempre atenent les necessitats particulars de cada client (Primera línea, vista a mar, centre...)

Adaptant-se a les característiques de cada cas particular y amb un coneixement sòlid i profund del mercat, Delfin Immo ofereix un servei de taxació i valoració de finques, caracteritzat per la serietat, el rigor i la precisió.

Compra-Venta de:

 • Pisos, apartaments, àtics, lofts.
 • Cases, xalets, villas.
 • Edificis amb o sense arrendataris.
 • Oficines y despatxos.
 • Aparcaments i garatges.
 • Locals comercials y magatzems.
 • Traspàs de negocis.
 • Solars.
 • Permuta.
 • Valoracions de finques.
 • Estudis de rendibilitat.
 • Assessorament immobiliari.

A més a més, Delfin Immo ofereix un servei postvenda per atendre qualsevol problemàtica que pugues succeir, responent així a la garantia de serietat que l’avala.

Lloguer

Propietat vertical - Lloguers

Almadrava's beach

Delfin Immo s’ocupa de totes les actuacions que conformen la gestió integral d’edificis llogats per apartaments o pisos, així com de qualsevol finca de lloguer (local, casa, xalet, negoci, nau...), amb l’objectiu de aconseguir la màxima rendibilitat per als clients que els confien el seu patrimoni, garantitzant la obtenció del millor preu.

 • Lloguer d’apartament, cases y xalets per a vacances (amb vista a mar, primera línia...).
 • Lloguer d’habitatges per tot l’any, amb i sense mobles.
 • Lloguer de locals comercials, magatzems, naus, hostaleria i altres negocis.
 • Lloguer d’oficines i despatxos.
 • Lloguer de pàrquings i boxes.
 • Redacció i tramitació de contractes d’arrendament i prorrogues.
 • Inscripcions de contractes al Registre.
 • Garanties i assegurances d’arrendament.
 • Constitució i dipòsit de fiances.
 • Cobrament i liquidació de lloguers
 • Aplicació d’augments, IPC, i repercussions.
 • Gestió de serveis i subministres de la finca.
 • Manteniment de l’Immoble. Obres i reparacions.

Delfin Immo uneix la gestió total d’administració de finques de lloguer amb una resposta àgil i eficaç en la demanda de finques.

Disposem d'apartaments turísticsde lloguer en una de les millors platges de Roses- l'Almadrava. També disposem de diverses propietats de lloguer de llarga durada com ara apartaments, locals, garatges, etc ...

Administració de Comunitats

A tall building

Propietat Horitzontal - Administració de Comunitats de Propietaris:

Delfin Immo du a terme totes les gestions propies d’aquesta activitat, a fí de facilitar el màxim possible a tots els copropietaris el bon funcionament de la seva comunitat.

 • Administració: preparació pressupostos, actes, cobros y pagos, etc.
 • Preparació y seguiment de demandes judicials.
 • Reparacions y obres de conservació.
 • Serveis: neteja, manteniment, ascensor, jardí, piscina, etc.
 • Gestió de serveis y subministres de la finca Gestió de tributs (IRPF, IVA, etc).
 • Tramitació llibres d’actes y N.I.F.s
 • Tramitació de subvencions y ajudes públiques.
 • Redacció de reglaments i estatuts.
 • Llibre de l’edifici.
 • Certificats de solidesa.
 • Manteniment de l’edifici: Delfin Immo s’ocupa de contactar amb els industrials que han de solucionar els problemes de reparacions i efectuar les obres necessàries per a la correcta conservació dels immobles.

Privat

Administracions particulars

Administrem la seva propietat, fent les necessàries gestions de pagament (a les companyies d'aigua, gas, electricitat) pagament d'impostos (locals i estatals), documentació, tràmits pericials i gestions vàries, així com manteniment, revisions periòdiques, etc ... Informi !

Assegurances

Li gestionem la millor assegurança per a la seva llar amb les millors cobertures i la millor assistència amb les millors companyies del país..

Més

Altres serveis immobiliaris

DELFIN IMMO disposa d’un equip de gestors amb els que pot oferir un complet assessorament en el camp Fiscal i Dret immobiliari, a més de realitzar nombroses gestions en l’àmbit en que es desenvolupen les activitats immobiliàries.

 • Declaracions de Patrimoni per a no residents
 • Assessorament fiscal patrimonial
 • Tramitació de Cèdules de Habitabilitat
 • Declaracions de Hereus
 • Acceptacions de herència i inventaris
 • Preparació de testaments y actes d’última voluntat
 • Declaracions de Obra nova
 • Divisions en regim de Propietat Horitzontal
 • Compravendes y Permutes
 • Recursos administratius
 • Gestiones en el Registro de la Propietat
 • Gestiones en organismes públics (Ajuntaments, Cadastre)
 • Préstecs hipotecaris: gràcies als seus convenis amb entitats bancàries contrastades, Delfin Immo ofereix els millors productes hipotecaris i financers amb les millors condicions per als seus clientes.
 • Fiscalitat: búsqueda de la màxima rendibilitat en la compraventa de finques
 • Gestió de las plusvàlues municipals

Delfin Immo disposa d’un departament propi de Publicitat a través del qual ofereix els seus productes immobiliaris als diferents medis de comunicació de forma dinàmica y actualitzada. Així pot donar a conèixer directament les ofertes y noves possibilitats que dia a dia hi ha al mercat immobiliari.

Tecnologia

SERVEIS TECNOLÒGICS

PER A EMPRESES I COMERÇOS: DELFIN IMMO compte a més amb un departament d'Assessorament tecnològic, dirigit a empreses i comerços, cobrint les necessitats de l'empresa per estar a la xarxa, oferint els següents serveis:

 • Disseny i creació de webs
 • Imatge corporativa
 • Informàtica i comunicacions
 • Webs per a dispositius mòbils
 • Projectes d'Internet
 • Xarxes Socials
 • digital Signage
Loading...